Всичко зависи от това, колко ни е трудно!

неделя, 26 февруари 2017 г.

Възли и употреба в техника на единичното въже /Climbing knotsВ техниката на единичното въже намират приложение само възли, които отговарят на следните изисквания:

- да имат голяма якост на опън;

- да бъдат устойчиви, т. е. при натоварване да не се саморазвързват или преместват спрямо дължината на въжето;

- да съответствуват максимално на целите, за които се използуват;

- лесно и бързо да се развързват независимо от диаметъра и състоянието на въжето - твърдо, меко, кално, мокро и пр.;

- безпогрешното им връзване да се усвоява лесно и недвусмислено.


ВЪЗЛИ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТО към КАРАБИНЕРИ, СКАЛНИ ИЗДАТЪЦИ И ДР.


Осмица.Той е най-често употребяваният възел за привързване към закрепванията на въжета с Ф 10 и 11 мм. Якостта му на опън е до 55%*. За предпочитане е краят, който ще се натоварва, да минава от горната страна на възела. По този начин якостта му нараства с около 10 %. Преди да бъде затегнат, витките трябва да се подредят успоредно една на друга, а не да се застъпват кръстосано. Неправилното им подреждане намалява издръжливостта на възела.Грозна, неправилна -Осмицаon a bight (в среда на въже, за карабинер)
Статик - правилна
Правилна - основен край най-близо до точката на закрепване

Възли: двойна осмица (61–77%), осмица (66-77%), девятка (има най голяма якост 70-85%)


* Якостта на възлите се определя спрямо обявената якост на опън за съответното въже. При изпитания на възли за привързване и в двата края на образците се прави по един клуп с възела, който ще се изпитва. Ако изпитваният възел е за свързване на въжета, той се връзва между клуповете на две парчета въже, направени с възли, по-издръжливи от изпитвания.


Девятка. Въведен е от скоро в практиката. Това е възелът с най-кратка история, но с тенденция за все по-широко приложение в техниката на единичното въже. Най-ценното му качество е, че от всички използувани досега възли има най-голяма якост - до 70-74 %. Това спомага за увеличаване на практическата якост на опън на въжето. Използуването му е особено целесъобразно за въжета с Ф 9 мм, чиято якост по начало е с по-ниски стойности от тази на въжетата с Ф 10 и 11 мм.


Единичен и двоен булин тук се има предвид Bowline on a bight)

а български преводът на 2 различни възела се превежда с едно име често. Якостта и на двата възела е почти еднаква - до 52-53 %. След завързването на единичния булин със свободния край задължително се прави контролен възел. По-слаб от двойна осмица с 1-2 %.

Двоен булин = Пеперуда . Особено подходящ възел за привързване на въжето към основни и междинни закрепвания в отвеси, когато въжето се оставя за по-дълъг период. Възелът пеперуда дава възможност за най-лесно и точно регулиране и затягане. Якостта му е до 51 %. Подходящ е и за привързване на въжето към междинни закрепвания на хоризонтални парапети, както и за направа на закрепвания под формата на У – установки.

Bowline


Някои видове възли:”Булин”


Свободният край е от вътрешната страна на кръгчето и успоредно

С контролен задължително!


Bowline on a bight (бг. Двоен булин= за среда на въже) Използва се при спасителни акции, връзва се в средата на въжета. Много силно сцепление. Използва се за направа на примка в средата на въже. Не приплъзва (макар че, има казуси, в които единият край се натоварва, без да е натоварен другия). Може да бъде изпозлван за педал или стълба. Трудно разпознаваем и лесно се развързва. Той е причината да  се създадат множество картинки и описания в картинен вариант. (Clifford W. Ashley was published in 1944, Doubleday)
Има подобна употреба като на възел „Пеперуда”.Предимство:  има две уши. В алпинизма е много полезен.

Bight: Made by folding a piece of rope so that the two parts lie alongside each other. When tied near the rope's end, the parts will be the Tail lying beside the Standing End. A bight can be used to finish many knots - making them easy to untie by just pulling the tail. The term "Bight" does not imply a "Loop" and does not mean the same.Това означава, че „bight” не означава вплитане на цялото

Осмица on a bight: връзва се с двата успоредени края в средата на въже. За карабинери и други издатъци.
Double bowline (като Water bowline)


Връзва се в края на въже. Много здрав. Ако се прави със стреме (но може и с ус
поредни ушички), е вероятно да приплъзне при натоварване. Много сигурен възел. По-лесно разпознаваем от Bowline on a bight. Малко по-трудно се развързва.


Задължително контролен възел на въжето в оплетения кръг.


Със стреме
С успоредни уши.
Двоен булин с успоредни уши

Clifford W. Ashley was published in 1944 by DoubledayВЪЗЛИ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТО към ЗАТВОРЕНИ ОПОРИ (СКАЛНИ ХАЛКИ, СТВОЛОВЕ НА ДЪРВЕТА И ДР.)


Осмица вплетена. Връзва се чрез промушване на въжето паралелно на предварително направена осмица на единичното въже на известно разстояние от края му. При промушването се следи витките да са успоредни една на друга.

снимка : Вертикален свят: застъпено въже на ушето до седалката

вместо:


Единичен и двоен булин. Единичният булин най-често се използва за привързване на въжето към скални халки, дървета и др. в началото на пропаст или отвес. При липса на повече клинове, въжени или стоманени примки може да се използува и за направа на междинно закрепване към скална халка чрез сдвояване на въжето Поради опасност от протриване това е оправдано само в случай, че е наложително да се окаже помощ или други неотложни действия.
С двоен булин въжето може да се фиксира към таванни планки, когато не се използува карабинер

Има много други булини.
ВЪЗЛИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ВЪЖЕСтреме. Не се натоварва динамично, приплъзва се при 4 kN. Якост 50-%. Само за фиксиране.


5.3. ВЪЗЛИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТА И ПРИМКИ

Двоен тъкачески. Използува се за свързване на въжета както с еднаква, така и с различна дебелина и за свързване на въжени примки. Има най-голяма якост - до 56 % - от всички възли, които се използуват за свързване на въжета.
Лентов
Насрещна осмица


За възлите общо:

• прегъване във възлите
-силите при натоарване се променят неравномерно
-колкото по-силно е прегъването, толкова повече намалява неговата якост
!- интерпретациите на възли намаляват якостта на опън от 30% до 60%
-колкто по-малък е радиусът на прегъване и по-силно е притискането, толкова повече намалява якостта на опън
-наличието на възли не променя динамичните качества на въжето
-сухо или мокро влияе до 7% ! на якостта на един възел


• възли за привързване към опори (основни, дублиращи, междинни)
-осмица: най-употребявания, горния край +10%(статично), 30 % (динамично)
-девятка: най-здравият и най-лесният за развръзване
-единичен и двоен булин
-шкотов
-водачески:не се използва,отнема най-много от якостта на въжето• за привързване към отварящи се опори
-вплетена осмица

-булин - контролен


• амортизиращи – приплъзващи. Поемат част от генерираната енергия при падане
-пеперуда : най
-водачески


• стреме: не се използва за основни и дублажи


• рифов


• протриващ


• самозатягащи


Оптимални разстояния между точки

Катерачна терминология в спортното катерене (в България) - част:

 „Камък“ – силно извикване в момент, когато се дърпа въжето от стената и/или пада нещо друго (независимо какво).

 Осигурявам – включил съм устройството за осигуряване във въжета на катерача и катерачът е готов да тръгне по маршрута. В система сме.

 Самоосигурил съм се“ – обикновено в края на маршрута, когато катерачът включи двете ленти в клиновете.

„Обери въжето“ – „Изтегли въжето“

„Надолу“ – командата, която означава, че катерачът е готов за спускане от осигуряващия

„Отпусни въже“ – команда, когато катерачът има нужда от повече дължина

„Дай въже“ (или само „Въже“) – команда, означаваща отпускане на съвсем малко въже.

„Пусни осигуровката“ – единствената команда, когато осигуряващият вече може да освободи  осигурителното устройство и да престане да осигурява катерещия се. Задължително се изказва цялата!

„Включи/Примка“ – от осигуряващия към катерача. Включване на въжето в примка при пропускане на осигурителна точка

Осигурителна точка - закрепване към стената

Пре/минаване на маршут - чисто изкатареване на маршрут без падане и увисване на въжето.

Опит/ проба – един от опитите по време на катерене преди преминаване („от кой опит премина маршрута?“)

Чисто изкатерване – способността да направиш всички движения по маршрута само чрез крайниците си.

Разекипиране на маршрут – взимане на инвентара с цел напускане на маршрута

Изпомпване – когато катерачът е натрупал прекалено много лактат в мускулите на предмишницата си и усеща болкаВинаги най-правилната употреба на един възел е тази, за която е създаден.

Постът е моя компилация от различни достоверни източници


Съвпадението на този пост с друг пост за възли е съвпадение,  пуснато  няколко дни преди този

За да съберете още повече знания и за да ги видите как реално можете да ги ползвате, ето тук: www.maniacclimbing.com

2 коментара:

Андреас каза...

Кажете, моля:
В народа понякога се говори за зъл възел. Какъв тип възел имат пред вид?

Андреас каза...

Кажете, моля, в народа понякога става дума за зъл възел. Какъв тип възел имат пред вид?

Ударно/ влизане във спортна форма

  ВАРИАНТ 1: Ако решим да влезем ударно във форма е необходимо преди специфичната част на тренировките, да сме влезли в кондиционна форма.  ...