Всичко зависи от това, колко ни е трудно!

сряда, 17 юни 2020 г.

Възли в спортното катерене - кратка

ВЪЗЛИ – 3 групи

 

В техниката на единичното въже намират приложение само възли, които отговарят на следните изисквания:

- да имат голяма якост на опън;

- да бъдат устойчиви, т. е. при натоварване да не се саморазвързват или преместват спрямо дължината на въжето;

- да съответствуват максимално на целите, за които се използуват;

- лесно и бързо да се развързват независимо от диаметъра и състоянието на въжето - твърдо, меко, кално, мокро и пр.;

- безпогрешното им връзване да се усвоява лесно и недвусмислено.


I-ва ГРУПА. ВЪЗЛИ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТО

 към карабинери, скални издатъци

Вплетена осмица. Връзва се чрез промушване на въжето паралелно на предварително направена осмица на единичното въже на известно разстояние от края му. При промушването се следи витките да са успоредни една на друга.Осмица. В КРАЯ или ВСРЕДАТА НА ВЪЖЕ. Той е най-често употребяваният възел за привързване към закрепванията на въжета с Ф 10 и 11 мм. Якостта му на опън е до 55%*. За предпочитане е краят, който ще се натоварва, да минава от горната страна на възела. По този начин якостта му нараства с около 10 %. Преди да бъде затегнат, витките трябва да се подредят успоредно една на друга, а не да се застъпват кръстосано. Неправилното им подреждане намалява издръжливостта на възела.

Правилна - основен край най-близо до точката на закрепване

 Неподредена „on a bight“ (в среда на въже, за карабинер)

 


 

 

* Якостта на възлите се определя спрямо обявената якост на опън за съответното въже. При изпитания на възли за привързване и в двата края на образците се прави по един клуп с възела, който ще се изпитва. Ако изпитваният възел е за свързване на въжета, той се връзва между клуповете на две парчета въже, направени с възли, по-издръжливи от изпитвания.

 

II-ра ГРУПА. ВЪЗЛИ ЗА ФИКСИРАНЕ

Стреме. Не трябва да се натоварва динамично, приплъзва се при 4 kN. Якост 50 %. Само за фиксиране.

Осмица в края на въже или за среда на въже. (виж по-горе)

Водачески - лесно се прави. Недостатъци: трудно се развързва. Свободните краища трябва да са дълги поне 10 см.

Котвен. Много слаб възел.


 

III-та ГРУПА. ВЪЗЛИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ВЪЖЕТА

(2 въжета или 2 края на едно въже)

Двоен тъкачески. Използва се за свързване на въжета както с еднаква, така и с различна дебелина. Има най-голяма якост - до 56 % - от всички възли, които се използуват за свързване на въжета.


Насрещна осмица.

Насрещен водачески (лентов възел).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗЛИ.

Протриващ. Използва се при осигуряване и при спускане на рапел. Да се използва само при необходимост!

Самозатягащ се.

 

Обща информация за възлите:

Прегъване във възлите
силите при натоварване се променят неравномерно
колкото по-силно е прегъването, толкова повече намалява неговата якост
! интерпретациите на възли намаляват якостта на опън от 30% до 60%
колкото по-малък е радиусът на прегъване и по-силно е притискането, толкова повече намалява якостта на опън
наличието на възли не променя динамичните качества на въжето
сухо или мокро влияе до 7% ! на якостта на един възел


 

Няма коментари:

Ударно/ влизане във спортна форма

  ВАРИАНТ 1: Ако решим да влезем ударно във форма е необходимо преди специфичната част на тренировките, да сме влезли в кондиционна форма.  ...